nie. Sie 9th, 2020

MDP


MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA
29

POŻARY

80

ZAGROŻENIA MIEJSCOWE

6

DZIAŁANIA POZA TERENEM GMINY

4

FAŁSZYWE ALARMY