nie. Sie 9th, 2020

Historia

Skrócona historia OSP w Koźminie Wielkopolskim

Ochotnicza Straż Pożarna w Koźminie Wielkopolskim powstała 12.10.1884r.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminie Wielkopolskim – ROK 1991

Prezes – dh Dylewski Bronisław
Skarbnik – dh Kurkowiak Andrzej
Sekretarz – dh Działoszek Eugeniusz
Członek zarządu – dh Bogdan Nowaczyk
Członek zarządu – dh Daniej Kaj

W latach działalności tego zarządu wybuchają w kraju wielkie pożary lasów. W dwóch z nich bierze udział Nasza Jednostka, było to:
w Gizałkach w dniu 09.06.1992r. oraz w Kuźni Raciborskiej w dniach 28.08-02.09.1992r.

Dzięki udziałowi koźmińskiej jednostki w tych pożarach na wniosek komendanta Rejonowego w Ostrowie Wlkp. w dniu 11.03.1995r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminie zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, który dopiero powstawał i podstawowym jego celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne.

Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminie Wielkopolskim – ROK 1995/2001

Prezes – dh Działoszek Eugeniusz
Naczelnik – dh Kurkowiak Andrzej
Zastępca Naczelnika – dh Daniel Kaj
Skarbnik – dh Stanisław Wojciechowski
Sekretarz – dh Kukfisz Paweł
Gospodarz – dh Fibieger Władysław
Członek zarządu – dh Jacek Wybierała

W 2002r. koźmińska jednostka wzbogaca się o sprzęt marki LUKAS niezbędny do rozcinania pojazdów.

W dniu 15 lutego 2002r. koźmińska jednostka bierze udział w dużym pożarze Młyna przy ulicy Zamkowej.

Rok upływa pod znakiem dwóch dużych pożarów:

Hali PPA „COMPAN” Czajka
Chłodnia „MRÓZ”

Dzięki staraniom zarządu oraz władz samorządowych w dniu 03.03.2005r. jednostka otrzymuje nowy średni samochód gaśniczy GBA STAR-MAN.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminie Wielkopolskim – ROK 2006

Prezes – dh Kurkowiak Andrzej
Zastępca Prezesa – dh Marian Rabiega
Naczelnik – dh Stanisław Wojciechowski
Zastępca Naczelnika – dh Daniel Kaj
Skarbnik – dh Mariusz Błaszczyk
Sekretarz – dh Paweł Kukfisz
Gospodarz – dh Artur Grzesiak
Kronikarz – dh Tomasz Wybierała
Członek zarządu – dh Jacek Wybierała

W 2007r. jednostka wzbogaca się o nowy samochód do ratownictwa drogowego SLRt FORD oraz o używany samochód specjalny, dotychczas używany w JRG PSP w Krotoszynie pojazd SH-18.
W 2009r. powiat krotoszyński nawiedza nawałnica powietrzna, która niszczy i uszkadza wiele budynków, wyrywa drzewa. Koźmińscy strażacy bezzwłocznie ruszyli na pomoc poszkodowanym mieszkańcom miasta i powiatu.
Rok 2010 to rok powodzi. Jednostka OSP Koźmin Wlkp. wielokrotnie wyjeżdżała do zalanych domostw, szpitala, nowo odnowionego kina, szkół, poczty, a nawet zakładów pracy.
W 2010r. została powołana Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w skład której wchodzili młodzi mieszkańcy naszego miasta w tym również dziewczęta.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminie Wielkopolskim – ROK 2011

Prezes – dh Andrzej Kurkowiak
Naczelnik – dh Artur Grzesiak
Zastępca Naczelnika – dh Daniel Kaj
Skarbnik – dh Mariusz Błaszczyk
Sekretarz – dh Magdalena Kurkowiak
Gospodarz – dh Michalina Frąckowiak
Członek zarządu – dh Radosław Woźniak
Członek zarządu – dh Marian Rabiega
Opiekun MDP dh Bartłomiej Marzęcki

W miesiącu lutym po zakończeniu prac modernizacyjnych w obiekcie remizy, które miały na celu pozyskanie nowego boksu garażowego mogliśmy otrzymać dzięki staraniom władz samorządowych oraz Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego ZOSP RP w Koźminie Wlkp. dh Jacka Wybierały używany 10letni ciężki samochód gaśniczy GCBA z JRG PSP w Krotoszynie.

Cały rok upływa pod znakiem przygotowań obchodów 200-lecia Pożarnictwa na Ziemi Koźmińskiej.

W dniu 12.04.2011r. wybucha olbrzymi pożar w zakładzie produkcyjnym produkującym materiały ze styropianu, poliestru, a także elementy ociepleń wnętrz. Walka z pożarem trwała kolejny dzień.
Dnia 13.04.2011r. wybuchł pożar zabudowań gospodarczych w Borzęcicach. Z ogniem walczyło kilkanaście zastępów straży pożarnej.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminie Wielkopolskim – ROK 2013

Prezes – dh Artur Grzesiak
Naczelnik – dh Mariusz Błaszczyk
Zastępca Naczelnika – dh Daniel Kaj
Skarbnik – dh Michalina Frąckowiak
Sekretarz – dh Piotr Marszałek
Gospodarz – dh Bartłomiej Marzęcki
Członek zarządu – dh Magdalena Kurkowiak
Członek zarządu – dh Andrzej Kurkowiak
Członek zarządu – dh Wojciech Naglak

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminie Wielkopolskim – ROK 2015

Prezes – dh Piotr Marszałek
Naczelnik – dh Mariusz Błaszczyk
Zastępca Naczelnika – dh Wojciech Naglak
Skarbnik – dh Michalina Frąckowiak
Sekretarz – dh Magdalena Kurkowiak
Gospodarz – dh Zenon Sobański
Członek zarządu – dh Artur Grzesiak
Członek zarządu – dh Marzęcki Bartłomiej
Członek zarządu – dh Bartosz Matysiak (kronikarz)

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminie Wielkopolskim – ROK 2018

Prezes – dh Piotr Marszałek
Naczelnik – dh Mariusz Błaszczyk
Zastępca Naczelnika – dh Wojciech Naglak
Skarbnik – dh Michalina Frąckowiak
Sekretarz – dh Magdalena Kurkowiak
Gospodarz – dh Zenon Sobański
Członek zarządu – dh Artur Grzesiak (opiekun MDP)
Członek zarządu – dh Przemysław Pieniężny
Członek zarządu – dh Szymon Sikora

Kronikarzem została wybrana dh Agata Staszewska