czw. Wrz 24th, 2020

PODSUMOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO

Dnia 17.12.2018r. o godz. 17.00 w Sali Kina Mieszko przy ulicy Boreckiej odbyło się podsumowanie projektu grantowego realizowanego przez naszą jednostkę.
Prezes Piotr Marszałek powitał wszystkich zaproszonych gości. Wśród gości znaleźli się m.in.:

 • Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Pan Maciej Bratborski ,
 • Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Pan Justyn Zaradniak,
 • Radny Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Pan Karol Jankowiak
 • Radny Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Pan Piotr Jakubiak
 • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krotoszynie dh Jacek Wybierała
 • Prezes Lokalnej Grupy Działania „Wielkopolska z Wyobraźnią” Pan Sławomir Szyszka wraz z pracownikami biura Panią Anną Łażewską i Dawidem Bałą,
 • Komendant Komisariatu Policji w Koźminie Wlkp. aspirant sztabowy Ryszard Mierzejewski
 • Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie kapitan Tomasz Patryas ,
 • Leśniczy Pan Marek Tomczak  
 • Dyrektorzy jednostek oświatowych Miasta i Gminy,
 • Pani Anna Parużyńska z Klubu Seniora,
 • Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Skałowa, Starej Obry i Szymanów,
 • Pan Mateusz Bolt
 • Uczestnicy konkursów organizowanych w ramach realizowanego grantu
 • oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Tytuł projektu brzmiał „Żyj zdrowo, bezpiecznie i ekologicznie – OSP Koźmin Wlkp. nie tylko gasi i ratuje”, na który otrzymaliśmy wsparcie finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. Wniosek o dofinansowanie złożyliśmy w dniu 18.10.2017 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania „Wielkopolska z Wyobraźnią”. W dniu 31.07.2018r.  Prezes Zarządu oraz  Skarbnik OSP podpisali umowę o dofinansowaniu naszego projektu.

 

Decydując się na start w konkursie grantowym swoje wszystkie siły  skierowaliśmy  w celu:

 • popularyzacji nauki pierwszej pomocy,
 • ochrony środowiska,
 • bezpieczeństwa w okresie grzewczym,
 • zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym

W ramach projektu organizowaliśmy wiele inicjatyw:

 • konkurs dla klas 1-3 szkół podstawowych na wykonanie projektu maskotki OSP KOZMIN WLKP.,
 • konkurs dla klas 1-3 szkół podstawowych na wymyślenie imienia maskotki,
 • konkurs dla mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski gdzie można było wygrać czujkę czadu,
 • warsztaty w szkołach podstawowych i przedszkolu na których były przedstawiane cele naszego projektu,
 • spotkania z mieszkankami miasta i gminy Koźmin Wielkopolski w 5 grupach

Głównym celem realizacji projektu było zorganizowanie warsztatów tematycznych. Podczas spotkań uczestnicy  spotkali się z :
-policjantami
-leśniczymi
-strażakami
-kominiarzem

W ramach zrealizowanego projektu zorganizowaliśmy w sumie 12 warsztatów.
7 warsztatów zostało zorganizowanych w szkołach podstawowych jak i przedszkolu. Są to szkoły i przedszkole  należące do Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Z tego miejsca pragniemy podziękować  dyrektorom i pracownikom szkół i przedszkoli  za pomoc, którą nam okazali w celu zrealizowania warsztatów. Warsztaty w szkołach były przewidziane dla dzieci klas 0-3 oraz dla przedszkola dla dzieci w wieku 4-6.

Podczas warsztatów każde dziecko otrzymało światełko odblaskowe.

Ogółem w warsztatach wzięło udział 654 dzieci.

Kolejnych 5 warsztatów zorganizowaliśmy dla mieszkanek Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Warsztaty podzieliliśmy na 5 grup:

-Klub  Seniora
-KGW Obra Stara, Szymanów,Skałów
-Klub Mam
-pracownice Firmy NAGLAK oraz pracownice MOPS
-pielęgniarki z koźmińskiego szpitala
Ogółem w warsztatach wzięło udział 81 mieszkanek

Prezes Piotr Marszałek przedstawił oficjalnie nowego członka naszej koźmińskiej straży, a mianowicie ALARMISIA.
ALARMIŚ będzie uczestniczył m.in. w pogadankach prewencyjnych z najmniejszymi mieszkańcami naszej gminy.

Podczas podsumowania zostały wręczone nagrody.

W konkursie na projekt maskotki OSP Koźmin Wlkp. nagrodzeni zostali:

 • Magdalena Stal z SP Mokronos
 • Maksymilian Pestka z SP Borzęcice
 • Mikołaj Mielcarz z SP nr 3 w Koźminie Wlkp.

Ponadto Zarząd OSP Koźmin Wlkp. postanowił na posiedzeniu komisji postanowił przyznać dodatkowe nagrody/wyróżnienia dla następujących osób:

 • Amelia Witczak z SP nr 1 w Koźminie Wlkp.
 • Jeremiasz Talaga z SP nr 1 w Koźminie Wlkp.
 • Jakub Poczta z SP Mokronos

W konkursie na imię dla maskotki OSP Koźmin Wlkp. nagrodzeni zostali:

 • Amelia Witczak z SP nr 1 w Koźminie Wlkp.
 • Tobiasz Pieniężny z SP nr 3 w Koźminie Wlkp.
 • Jeremiasz Talaga z SP nr 1 w Koźminie Wlkp.

Ponadto Zarząd OSP Koźmin Wlkp. postanowił na posiedzeniu komisji  przyznać dodatkowe nagrody/ wyróżnienia dla następujących osób:

 • Zuzanna Klarzyńska z SP nr 1 w Koźminie Wlkp.
 • Michał Stasiak z SP nr 3 w Koźminie Wlkp.

 

W konkursie dla mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, gdzie można było wygrać czujkę czadu zwyciężyli:

 • Pani Aleksandra Tanaś
 • Pani Maria Niedziela
 • Pani Elżbieta Rychlik
 • Pan Lucjan Kubiak
 • Pani Bogumiła Jankowska
 • Pan Marek Jaworowicz
 • Pani Joanna Marchwiak
 • Pani Danuta Stasik
 • Pani Magdalena Szewczyk
 • Pani Hanna Głuszek
 • Pani Sławomira Kuc
 • Pani Alicja Cichowlas
 • Pani Maria Jaśniak
 • Pani Angelika Klauza
 • Pan Damian Przybył

Praca strażaka jak wiemy to nie tylko gaszenie pożarów, usuwanie skutków wypadków ale również udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Bardzo ważnym aspektem jest tu umieć prawidłowo wykonywać resuscytacje krążeniowo-oddechową.
Pan Mateusz Bolt ufundował dla naszej jednostki fantom na którym, będziemy mogli uczyć kolejne pokolenia jak prawidłowo przeprowadzać  resuscytacje.

Serdecznie dziękujemy!

 

Prezes OSP Koźmin Wlkp. serdecznie podziękował wszystkim, którzy pomogli w realizacji projektu grantowego.
Podziękowania zostały skierowane  do następujących osób:
-dh Jakub Arendz
-dh Magdalena Kurkowiak
-pan leśniczy Marek Tomczak
-pan leśniczy Felicjan Teodorczyk
-dh Arkadiusz Gawroński
-dh Agata Staszewska
-Komendant Komisariatu Policji w Koźminie Wlkp.
-KGW Stara Obra-  Agnieszka Cugier
-KGW Skałów- Maria Niedziela
-KGW Szymanów- Regina Walczak
-Przedstawiciel PSP w Krotoszynie
-ZGO Emilia Dąbrowicz
-pan kominiarz Patryk Sobiejewski
-Waldemar  Krawiec PSP Krotoszyn
-Krzysztof  Marcinkowski PSP Krotoszyn
-dh Adam Niedziela
-dh Błażej Świętek
-dr Michał Pietrowski