czw. Wrz 24th, 2020

XI PROCESJA ŚWIATŁA W POZNANIU

Dnia 8 grudnia 2018r. odbyła się kolejna XI Procesja Światła w Poznaniu.

XI Procesja Światła, Poznań 8.12.2018 r.

Na zaproszenie księdza kanonika Ireneusza Szwarca proboszcza Parafii Archikatedralnej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu strażacy z Wielkopolski wzięli udział XI Procesji Światła.

Poznańska procesja nawiązuje do rzymskiego zwyczaju tzw. omaggio floreale – hołdu z kwiatów, czyli obdarowywania Maryi kwiatami.

Zwyczaj ten sięga jednak 1938 r., kiedy to papież Pius XI polecił Papieskiej Akademii Niepokalanej dokonywać każdego roku 8 grudnia na Placu Hiszpańskim przy figurze Maryi uroczystego aktu oddania czci Niepokalanej. Tradycję tę podtrzymują kolejni papieże.

Zgromadzeni, pod przewodnictwem ks. bp. Zdzisława Fortuniaka wyruszyli z Kościoła św. Małgorzaty na Śródce. Przeszli Mostem Biskupa Jordana do figury Matki Bożej przy Kościele pw. Najświętszej Panny Maryi in Summo Posnaniensi (na grodzie poznańskim) na obecnym Ostrowie Tumskim. Tradycyjnie kolumna marszowa oświetlona była pochodniami trzymanymi przez ustawionych szpalerem po obu stronach strażaków.

Strażacy uniesieni na specjalnym wysięgniku, złożyli kwiaty u stóp figury Niepokalanej.

Po procesji w bazylice archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu odprawiona została Msza święta.

Uroczystość upamiętnia ogłoszenie przez papieża Piusa IX 8 grudnia 1854 roku dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Z tej okazji na placu Hiszpańskim trzy lata później odsłonięto figurę Matki Bożej, cel pielgrzymek wiernych.

W procesji uczestniczyli m. in.:
– ks. Mateusz Drob – kapelan Państwowej Straży Pożarnej,
– ks. prałat Stanisław Wojtaszek – kapelan Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu,
– Stefan Mikołajczak – prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka oraz wiceprezes Zarządu Grzegorz Marszałek,
– mł. bryg. Dariusz Matczak – zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu,
– bryg. Tomasz Wiśniewski i st. bryg. Wiesław Pokorski – Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu,

Tekst i zdjęcie, źródło: https://www.facebook.com/ZOSPRP/

Naszą jednostkę reprezentowali:

dh Andrzej Kurkowiak

Magdalena Drewniak, Katarzyna Marszałek, Anna Wojciechowska – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza